Vážení rodiče,

před přihlášením do kurzů dobře zvažte, zda je Vaše dítě schopno absolvovat kolektivní plavecký výcvik bez účasti rodičů na dané lekci. V poslední době se nám totiž množí případy, kdy děti tuto skutečnost nezvládají a rodiče to dávají (někdy dost agresivním způsobem) za vinu nám. Věřte nám, že máme za několik desítek let praxe vyzkoušeno, že neúčast rodičů při výuce plavání je nejlepší možný způsob jak Vaše dítě co nejvíc naučit. Víme, že je to obtížné, ale pokuste se dítě na Vaši absenci při hodině připravit. Na bazénu a ve sprchách je velmi hlučné prostředí a cvičitel proto musí mluvit nahlas na což nejsou některé děti dnes zvyklé a vzniká tak dojem, že na děti cvičitel křičí. Není to pravda, jen musí ovládat danou skupinu hlasem, aby všichni slyšeli jeho pokyny. Za spousty let máme osvědčený systém a metodiku, která se nám osvědčila a tou se řídíme. Výuka plavání je velmi složitý a dlouhodobý proces a každé dítě vstřebává koordinační a pohybové dovednosti ve vodním prostředí individuálně a ne stejně rychle. Je třeba přijmout skutečnost, že dítěti třeba ne všechno a hned půjde.  Pokud máte na věc jiný názor, rádi si s Vámi o tom pohovoříme. Galerie (balkon) na bazénu SMJ Jihlava, kde můžete výcvik sledovat,  je v odpoledních hodinách provozovatelem (SMJ Jihlava) otevřen. Při dotazech můžete volat ve všední den (8:00 - 11:00) na číslo 605529810 - Martin Háj.

Před zaplacením kurzu na první lekci v hotovosti si zkontrolujte, zda máte aktuálně platné bankovky. Bankovky jejichž platnost skončila 30. 6. 2022 (2.000; 1.000; 500; 200; 100 s tenkým proužkem) nebudou při platbě přijaty.

 

Předškolní plavecký výcvik - plavecké kurzy dětí od 4 - 7 let

PŘIHLÁSIT DO TĚCHTO KURZŮ SE BUDETE MOCI V SEKCI „ONLINE REGISTRACE“, která bude aktivní od 15. 8. 2024 od 00:00 hodin (najdete ji na horní liště vpravo vedle odkazu KONTAKTY). Každý kurz má 30 míst. Po naplnění příslušného kurzu se již nelze do daného dne přihlásit = hlášení registrace uzavřeny). Pokud se budete po registraci do kurzu chtít odhlásit (např. z důvodu nemoci či zranění atd.), je třeba zavolat na číslo 605529810 – Martin Háj a tam se odhlásit telefonicky – následně budete ze seznamu daného dne smazáni. Pro jakékoliv jiné informace můžete volat totéž číslo. Všechno ostatní co je třeba znát a vědět je v pokynech ke stažení. Registrace bude ukončena v dne 10. 9. 2024 v 20:00 hodin nebo dříve - po naplnění kurzu.

 

Zdokonalovací plavání žáků 1. – 9. tříd

Začátek kurzu zdokonalovacího plavání v 1. pololetí školního roku 2024/25 bude 16. 9. 2024 (pondělí) a 18. 9. 2024 (středa).


Zde je nutné si stáhnout přihlášku do těchto kurzů, kterou je třeba dopředu vyplnit a odevzdat ji již vyplněnou při placení na první hodině kurzu. Přispěje to ke zrychlení Vašeho odbavení při vyřizování vstupních formalit na první hodině. 

Přihláška k vyplnění ke stažení: Přípravka - přihláška

    •   

PŘIHLÁSIT DO TĚCHTO KURZŮ SE BUDETE MOCI V SEKCI „ONLINE REGISTRACE“, která bude aktivní od 15. 8. 2024 od 00:00 hodin (najdete ji na horní liště vpravo vedle odkazu KONTAKTY). Každý kurz má 50 míst. Po naplnění příslušného kurzu se již nelze do daného dne přihlásit = hlášení registrace uzavřena). Pokud se budete po registraci do kurzu chtít odhlásit (např. z důvodu nemoci či zranění atd.), je třeba zavolat na číslo 605529810 – Martin Háj a tam se odhlásit telefonicky – následně budete ze seznamu daného dne smazáni. Pro jakékoliv jiné informace můžete volat totéž číslo. Všechno ostatní co je třeba znát a vědět je v pokynech ke stažení. Registrace bude ukončena dne 10. 9. 2024 v 20:00 hodin.

ZÁJEMCE MUSÍ JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM UPLAVAT 25 M (PŘEPLAVAT BAZÉN SMJ JIHLAVA NA DÉLKU).KDO ODEVZDAL PŘIHLÁŠKU DO TOHOTO KURZU JIŽ V 1. POLOLETÍ NEMUSÍ VYPLŇOVAT ZNOVA PŘIHLÁŠKU DO KURZU. KDO NEPLAVAL V  1. POLOLETÍ MUSÍ PŘED ZAČÁTKEM KURZU V 2. POLOLETÍ VYPLNIT PŘIHLÁŠKU DO KURZU. PŘIHLÁŠKU SI STÁHNĚTE (1x), VYPLŇTE RUČNĚ ÚDAJE, PODEPIŠTE A VEMTE S SEBOU NA PRVNÍ HODINU PLAVECKÉHO VÝCVIKU. VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU ODEVZDÁTE PŘI PLACENÍ KURZOVNÉHO.  VŠE POTŘEBNÉ SI PŘEČTĚTE VE VŠEOBECNÝCH POKYNECH A NA INFORMAČNÍM LETÁKU. PLACENÍ KURZOVNÉHO JE MOŽNÉ POUZE V HOTOVOSTI PŘÍMO NA ÚVODNÍ HODINĚ. V TOMTO KURZU JIŽ SE CHLAPCI PŘEVLÉKAJÍ ZVLÁŠŤ VE SPOLEČNÉ PÁNSKÉ ŠATNĚ A DÍVKY VE SPOLEČNÉ DÍVČÍ ŠATNĚ. Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM BAZÉNU (SMJ JIHLAVA) NENÍ MOŽNÉ PŮJČOVAT JEDNOTLIVÉ SKŘÍŇKY K PŘEVLÉKÁNÍ. NENÍ PROTO MOŽNÉ HLÁSIT DO KURZU DÍTĚ, KTERÉ Z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ NEZVLÁDNE SAMOSTATNÉ PŘEVLÉKÁNÍ V DANÉ ŠATNĚ. NENÍ TAKÉ MOŽNÉ, ABY RODIČ OPAČNÉHO POHLAVÍ VSTUPOVAL DO JINÝCH SPOLEČNÝCH ŠATEN,  NEŽ K TOMU URČENÝCH. PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM BAZÉNU NEBUDOU VZHLEDEM K DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU UDĚLOVÁNY VÝJIMKY.